Асоциация НЕСТ

Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Програма
Начало Проекти
Начало Услуги
Фирмено представителство Представителство
Инвестиции Инвестиции
Начало Недвижими имоти
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
За Асоциацията
УСТАВ
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) Сдружението с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ ЗА ИКОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО, СТОПАНСКИТЕ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - НЕСТ" е добpoволно сдружение за дейност в частна полза и обединява търговско, стопанските и идустриални дружества от всички браншове, които под общо наименование и с общи средства ще извършват повишаване на икомическото си развитие.
(2) То е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел без срок на дейност.
(3) Сдружението е открито за приемане на нови членове.
(4) Сдружението се определя като юридическо лице с нестопанска цел, в частна полза.
II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И ПИСМЕНИ АКТОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е "АСОЦИАЦИЯ ЗА ИКОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО, СТОПАНСКИТЕ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - НЕСТ", за краткост "АСОЦИАЦИЯ НЕСТ"(ИЗПИСВА СЕ И НА ЛАТИНИЦА- "ASSOCIATION NEST").
(2) Седалището на сдружението е гр. София
 Пълният текст - само за членове на Асоциация НЕСТ
Оперативният изпълнител на Асоциация НЕСТ е Агенция НЕСТ
Управителен съвет на Асоциацията
Икономически тенденции

Асоциация НЕСТ®