Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Програма
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Начало Услуги
Фирмено представителство Представителство
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Инвестиции Инвестиции
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
Недвижими имоти
Инвестицията в недвижим имот е разпространена по света, в предвид съхраняване стойността на капитала, неговото запазване и увеличаване във времето, както и добрата му доходоносност.
Нашите специалисти ще подпомогнат инвестиционния Ви избор между различните проекти – жилищни имоти, бизнес имоти, парцели и промишлени имоти.
Дейностите ни включват:
Консултации в областта на недвижимите имоти.
Посредничество при продажба и покупка на недвижим имот.
Управление на корпоративни недвижими имоти.
Оценки на недвижими имоти.
Инвестиционни анализи и прогнози на имоти.
Предварителни проверки за наличие на тежести (ипотеки, възбрани, искови молби и пр.) върху недвижимите имоти.
Подготовка на всички видове документи за реализиране на сделка с недвижими имоти
Оказване на необходимата консултанска и юридическа помощ от момента на избор на имот, до деня на нотариалното прехвърляне и получаване на Нотариален акт за новозакупения имот.
Вие предлагате имот! Вие търсите имот!
Формуляр за предлагане на имот
Формуляр за търсене на имот
Моля попълнете формуляра
Моля попълнете формуляра

Обработват се само имоти - тухлени жилища и къщи от престижни райони и квартали, парцели за жилищни, бизнес цели и индустриални нужди.
Сделките с имотите се извършват от оперативния изпълнител на Асоциацията - Агенция НЕСТ ООД.

На горе
Асоциация НЕСТ®