Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Програма
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Начало Услуги
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Инвестиции Инвестиции
Начало Недвижими имоти
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт

Представителство

Агенция НЕСТ е оперативният изпълнител на целите и задачите.на

Асоциация НЕСТ

Агенция НЕСТ по своята същност е търговско представителство и представлява на международния пазар българските фирми, които членуват в Асоциация НЕСТ.
Агенцията поема фирмено и търговско представителство.
Сила на Вашите идеи!
Агенцията разполага с необходимата база данни.
Агенцията подпомага международните компании и българските клиенти да завършат успешно своите проекти и договори.
Агенцията съдейства от първата до последната стъпка на българските компании, които биха желали да са активни на международния пазар. Агенцията предоставя на своите клиенти юридическите и техническите си сътрудници и експерт-консултанти за техните проекти.
Агенцията организира тематични бизнес срещи, на които можете да срещнете Вашия нов партньор, търговски представител, дистрибутор, клиент от страната и чужбина. Тези срещи се провеждат в тихи и луксозни хотели. Програмата на срещите включват презентация на фирмите-гости, работни семинари, контакти и размяна на опит.
Агенцията като оперативен изпълнител на Асоциация НЕСТ, Ви представя "Европейски програми за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България"

Представителство на фирми
Агенцията поема представителство на фирми производители на територията на България за международния пазар.
(1)
Изключително представителство;
 
Обхваща: пълен ангажимент на Агенцията за представянето и налагането на Вашата фирма и продуктите й на международния пазар.
(2)
Представителство;
 
Обхваща: Представлява и обработва Вашата фирмена международна документация, съгласно изискванията на ЕС.

Нашият екип ще работи активно, Вашите идеи да бъдат осъществени в условията на присъединяващата се България, като равноправен член на Европейския съюз и Вие да устоите на конкурентния натиск на пазарните сили включвайки се в създаването на новия Европейски вътрешен пазар, характерен с динамична икономическа зона, основана на следните свободи:
-
свободно движение на стоки,
-
свободно предоставяне на услуги,
-
свободно движение на капитали,
-
свободно движение на хора.
Българските фирми и производители ще получат значителни търговски предимства, следствие на премахването на граничния контрол.

 
Търговско посредничество
 
Агенция НЕСТ като търговски представител успешно може да извършва за Вас търговско посредничество при реализацията на Вашите стоки и услуги.
 
Агенцията има установени делови, търговски контакти с фирми от Европейския съюз, с които и по Ваше желание може да Ви осъществи контакт или да Ви договори внос на машини, съоръжения, резервни части, суровини и материали за производство Ви, а също така и пълна гама на продуктите им с преференциални цени и условия на доставка.
 
-
Предлага намиране на пазар и реализация на Вашия продукт.
-
Извършва продажби на интелектуална собственост и произведения на изкуството.
-
Организира аукциони и търгове.
-
Предлага осъществяване на трансфер на технологии, ноу-хау и лицензи за производство.
-
Предлага доверително управление на имоти, жилищни сгради, търговски обекти, хотели и производствени предприятия.
-
Предлага почасов менаджмент за управление на промишлени предприятия.
-
Предлага проекти като доставчици, под доставчици и дистрибутори.
-
Продава за Вас и от Ваше име стоките Ви по интернет.
 
На горе

Асоциация НЕСТ®