Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Програма
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Начало Услуги
Фирмено представителство Представителство
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Инвестиции Инвестиции
Начало Недвижими имоти
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
Предпочитан език
Език

Строителство
Агенция НЕСТ като оперативен излнител на целите и задачите на Асоциацията извършва строителство и строително ремонтни дейности, представлявайки членовете на Асоциацията като изпълнители и подизпълнители на цялостни строителни проекти и обекти.
Консултации, комплексно проектиране, строителство и реализация на:
производствени и административни сгради,
офис сгради,
хотели,
еднофамилни жилищни сгради,
колективни жилищни сгради
На Ваше разположение са екип от специалисти:
Архитекти,
Проектанти,
Конструктори,
Строителни инженери и строителни техници,
и всички останали специалисти в строителния сектор,
които извършват строителство и инфраструктура от основи до ключ.
При нас строителния процес започва от консултанския отдел и продължава със сключен договор.
І
Фаза - Архитектурен проект, проекто сметна документация и узаконяване.
ІІ
Фаза - Строеж.
ІІІ
Фаза - Вътрешни и външни довършителни процеси.
ІV
Фаза - Въвеждане в експлоатация.
Нашите специалисти извършват следните строителни дейности:
Геодезически изследвания на терена, регулация и нивелация
Изкопни работи,
Дренажни и отводнителни съоръжения,
Основи, кофраж, арматури, колони, груб строеж,
Метални конструкции,
Покривни конструкции,
В и К,
Електро и Отоплителни инсталации,
Вентилационни и Климатизационни инсталации,
Вътрешни довършителни работи,
Външни довършителни работи,
Външна инфраструктура,
Хоризонтална и вертикална планировка,
Общи довършителни процеси.
На горе

Асоциация НЕСТ®