Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Програма
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Начало Услуги
Фирмено представителство Представителство
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Инвестиции Инвестиции
Начало Недвижими имоти
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
Консулт
Асоциация НЕСТ е екип от съмишленици, състоящ се от юристи, икономисти, финансисти и инженери с богат опит в правната, финансово - икономическата и производствена сфера.
Асоциацията предлага оптимално ситуиране на Вашите бизнес интереси в глобалния икономически пазар със следните консултански дейности:
Изготвяне на предварително проучване,
Изготвяне на окончателен консултански доклад,
Извършване на устни консултации ,
Извършване на консултации на ниво корпоративен клиент и фирма,
Разработване на проекти на фирми,
Доверително управление,
Недвижими имоти за бизнес цели и лични нужди,
Проектиране, легализация, строеж и ремонт на комплексни проекти,
Консултации относно данъчна среда и закони,
Трудово правни консултации,
Българско търговско право,
Изпълнение на комплексни бизнес проекти,
Маркетинг, прецизна и достоверна информация,
Анализи и прогнози,
Уеб-дизайн, реклама и регистрация в интернет,
Подбор и селекция на ръководен и изпълнителски персонал,

Как ще го постигнем
Ще бъдем Вашия консултант по всички въпроси, свързани с правните, търговските, финансовите и производствени аспекти на проектите Ви.
Ще привличаме водещи специалисти от международни компании, с цел съвместно решаване на конкретни задачи.
Ще Ви предложим варианти за стабилизиране и оптимизиране на Вашето предприятие чрез оптимално преструктуриране на активите и пасивите.
Ще ви предложим нови партньори.
Консултации и консултански услуги
 
Изготвяне на консултански проект
 
Изготвяне на предварително проучване по консултански проект
 
Изготвяне на консултански доклад,
 
Извършване на устни консултации,
 
Консултации на ниво корпоративен клиент и фирма
 
Законова рамка за създаване на видовете дружества, съгласно Търговския Закон;
 
Търговско правни и данъчно процесуални въпpocи;
 
Подбор и оценка на инфраструктурното разположение на дружеството;
 
Подбор и оценка на необходимото производствено обрудване;
 
Подобряване на организационната и управленска структура;
 
Развитие и усъвършенстване на управленската информационна система;
 
Анализи, стратегии и концепции за пазарно развитие на фирмата.
 
Маркетингово пpoучване;
 
Изготвяне на актуален пазарен анализ;
 
Търсене на бизнес партньори;
 
Изготвяне на бизнес планове;
 
Изготвяне на анализи и прогнози за продукта и неговата конкурентноспособност на пазара;
 
Икономическа обосновка пред банките за получаване на кредит;
 
Проект за развитие и усъвършвуване на финансово счетоводната и контролна система във фирмата;
 
Проект за повишаване производителността на труда във фирмата;
 
Подбор на кадри;
 
Изготвяне на трудово-правни консултации, съвместими с търговско право и кодекса на труда;
 
Предложения за квалификация и оптимизация на човешкия ресурс във фирмата;
 
Тръжни и наемни цени на обекти;
 
Водене на преговори с партньори и печеливши стратегии;
 
Приложно обучение по разработен консултантски проект на място във фирмите;
 
Обучение по приложен менаджмент;
 
Проекти за смесени предприятия [Joint Ventures] с чуждестранни партньори;
 
Търсене на инвеститори;
 
Правен анализ на имущественото състояние на фирмите;
 
Изготвянe на консултански доклад за актуалното състояние и перспективи на фирмата, с която Вашата фирма предстои да бъде партньор;
 
Изготвяне на консултански доклад и анализ по трансфер на технологии, лицензи и ноу-хау, за пренасочване на производства към българския пазар;
 
Експертни и счетоводно - финансови оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения на цели предприятия за продажба, сливане и ипотеки;

Вашият консултант
 
Във века на информатиката
 
Консулт за нашите клиенти
 
Усъвършенстване на управленската структура
 
Проекти за смесени предприятия
 
Асоциация НЕСТ®