Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Програма
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Начало Услуги
Фирмено представителство Представителство
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Начало Недвижими имоти
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
Инвестиции
Асоциацията предоставя консултански услуги на български и международни компании, свързани с установяването и разгръщането им в България и реализацията на инвестиции в множество сектори на българската икономика.

Асоциацията е готова да Ви окаже съдействие, ако Вие имате свободен инвестиционен ресурс и капитал, но нямате идея и проект за да осъществите нови бизнес начинания, съпътстващи производства, услуги и дейности.

Инвестицията в недвижим имот е най-широко разпространената, но закупуването на множество имоти, сама по себе си не е най-добрата форма на инвестиция. Но един атрактивен имот е основата за един успешен, бъдещ бизнес, за което нашите експерт - консултанти ще изготвят за Вас инвестиционен проект и анализ на финансовата ефективност, сроковете на възвръщаемост и размерът на бъдещия доход и печалбата, след като е отчетен рискът от инвестицията и нейната сигурност.
Асоциацията може да Ви представи инвестиционни проекти от най-различни сфери на икономиката:
индустрията,
леката промишленост,
селското стопанство,
търговията,
туризма,
услугите.
Асоциацията като представител на водещи компании може да Ви съдейства със своите контакти да осъществите и инвестиция в страна от ЕС, като организирате изнесено производство на нейна територия, което ще Ви донесе допълнителни предимства.

Асоциацията с базата си данни и своите специалисти, експерт - консултанти и международни сътрудници изготвя издържани, по стандартите на ЕС, консултански проекти, подпомагайки активно Вашите бизнес начинания, инвестиционни намерения и проекти да се реализират успешно.
На горе
Асоциация НЕСТ®