Асоциация НЕСТ
Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия
Начало Начало
Начало Мисия
Начало Програма
Начало Проекти
Начало За Асоциацията
Фирмено представителство Представителство
Панаири и изложби Панаири/Изложби
Инвестиции Инвестиции
Начало Недвижими имоти
Строителство и ремонти Строителство
Joint Venture - смесени предприятия Joint Venture
Консулт Консулт
HR_Development HR-Development
Офис дизайн Офис дизайн
Уеб-дизайн и реклама Уеб-дизайн и реклама
Контакт Контакт
 
Услуги
 
Асоциация НЕСТ е инкубатор за нови идеи и бизнес решения в новите обществено икономически условия.
 
Асоциацията поддържа необходимата база данни на голяма част от българските фирми и същевременно поддържа личен контакт с тях;
 
Асоциацията поема фирмено представителство на членовете си и на външни фирми и организира тяхното представяне, организиране успешно функциониране на дистрибуторска мрежа в страната и в страните от ЕС;
 
Асоциацията подпомага членовете си и клиенти, посредствум посредничество между световните компании, организации и институции да извършат успешно своите бизнес решения;
 
Асоциацията организира за членовете и партньорите си бизнес срещи, семинари, работни срещи;
 
Асоциацията разполага с база данни за надежни български компании, производители, които търсят икономическо развитие чрез потенциални чуждестранни инвеститори и партньори.
 
Асоциацията извършва консултации относно актуалното състояние и перспективи за развитие на фирмите и изготвя на своите партньори и членове актуални доклади;
 
Асоциацията предоставя на своите членове и клиенти компетентни юридически, технически и експертни решения за техните намерения;
 
Асоциацията предоставя информация и консултира своите членове и клиенти за подходящия ръководен, среден и изпълнителски персонал за техните смесени дружества и представителства;
 
Асоциацията предлага консултации и съдействие относно:

1.
Фирмено представителство,
2.
Търговско посредничество,
3.
Търговско - фирмен консулт,
4.
Намиране на подходящи фирми - партньори за Вашия бизнес,
5.
Изграждане на смесени предприятия [Joint Venture] с чуждестранно участие,
6.
Предлага недвижими имоти и индустриални парцели,
7.
Проектиране, легализация, узаконяване и стороеж на комплексни проекти за изграждане на нови производства,
8.
Доверително управление на имоти и промишлени предприятия,
9.
Изготвяне на проекти за реконструиране на стари производства и тяхното осъвременяване с новите технологии,
10.
Изготвяне на комплексни проекти за организация на производство, работни площадки и работни места,
11.
Интернет, уеб-дизайн и реклама,
12.
Намиране пазар и продажби на Вашия продукт,
13.
Дистрибуторски мрежи,
14.
Подбор и анализ на човешкия ресурс, както и неговата ефективност,
15.
Организиране на курсове семинари и работни срещи за обучение квалификация и преквалификация,
16.
Съдействие за участие в панаири и изложби, симпозиуми и конференции.
На горе
Брилянтно изпълнение на проектите на нашите клиенти
 

Асоциация НЕСТ®